Het wel en wee van de Bollenreiziger en meer…

Frans en Truus van der Veld

In aanvulling op het beeld De Bollenreiziger is er tot 4 januari 2019 een expo in de hal van het Gemeentehuis in Lisse.
De expo betreft een subjectieve benadering van het bollenvak in vele facetten.